Videolaryngoskop

Innovativa Videolaryngoskop för hantering av svåra och normala luftvägar