Nålar och covers

Förbrukningsartiklar: tranducercovers, sterilt gel, och ultraljudsnålar av högsta kvalitet