Om Secma

Secma levererar service- och medicintekniska lösningar till den danska, svenska, norska och holländska hälso- och sjukvårdssektorn.

Medicintekniska produkter, service och kurser

Secma är exklusiv representant för en rad världsledande tillverkare av medicinska produkter för hälso- och sjukvårdssektorn. Vi erbjuder endast högkvalitativa produkter som är CE godkända och användarvänliga.

Secma strävar alltid efter att leverera värdeskapande rådgivning till våra kunder, och därmed uppnå ett professionellt samarbete.

Secma kännetecknas av kvalitet, kunskap och innovation.
Detta är grunden för allt vi gör.

Mission

Vår affärsgrund baseras på att leverera bästa tillgängliga produkter, service samt utbildning till hälso- och sjukvårdssektorn. Våra kärnvärden är: kvalitet, kunskap och innovation. De är drivkraften i vår organisation, samt en garanti för att vi levererar produkter och service som lever upp till våra kunders förväntningar.

Vision

Vi vill positionera oss som den leverantör kunderna helst väljer när det gäller produkter, service och utbildning inom utvalda segment i hälso- och sjukvårdssektorn. Våra medarbetares engagemang och kunskap ska säkra kundtillfredsställelsen och utgöra grunden för ytterligare tillväxt.