SonoSite SII

Den nya Sonosite SII är den ultimativa procedurscanner med väldigt bra bildkvalitet och extremt flexibel bildanpassning.