Miljö Policy Secma AB

Secma AB’s miljöpolicy innebär att Secma AB, som importör av medicintekniska produkter strävar efter att sälja och marknadsföra produkter som till så stor del som möjligt består av återvinningsbara komponenter.

klicka och ladda ner