Ökat intresse för muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik

”Snabb, dynamisk och relativ billig visualiseringsteknik med direkt feedback till patienten kan vara bidragande orsaker till att muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik ökar i popularitet.  Utvecklingen på ultraljudsutrustning har också förbättras så att bra bildkvalitet erbjuds till rimliga priser”.

Så skriver Björn Cratz Leg Sjukgymnast med examen i Ortopedisk Manuell Terapi och ultraljudsdiagnostik i senaste numret av tidningen idrottsmedicin 3-2014.

Läs mer om detta på sidorna 4-6 på dette länk.
SE_ArtikelBjörn har dom  senaste 4 åren arbetat med SonoSite ultraljudssytem och bedriver omfattande utbildnings program inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

För mer info se även ultraljudsdiagnostik.info