Medicinteknisk service och testutrustning

Medicoteknisk service

Vår serviceavdelning har, tack vare mångårig erfarenhet av medicinteknisk utrustning, byggt upp en snabb, kvalificerad och professionell supportfunktion.

Det är viktigt att våra kunder – både de som använder utrustningen och de ansvariga medicinteknikerna – upplever att de får kvalificerad support under produktens hela livslängd.

Secma erbjuder sina kunder olika lösningar som innefattar allt från enkel reparationsservice till kundspecifika serviceavtal.

Servicemanualer

Medicinsk testutrustning

Produkter från Datrend,TSI, imtmedical och Pronk Technologies.

Auktoriserad servicepartner för:

Auktoriserad servicepartner för Sonosite

Serviceavtaler

Vi erbjuder kundspecifika serviceavtal som kan innehålla följande:

  • Genomgång av utrustning
  • Rengöring av utrustning
  • Kalibrering med spårbarhet
  • Säkerhetstest
  • Reservdelar