Ultraljudscanners

Vi marknadsför ett brett sortiment av ultraljudsapparat og ultraljudsscanner som kan användas till ett flertal applikationer

Secma är marknadsledande inom “point of care ultrasound” där akut ultraljud enligt FATE / FAST protokoll samt ultraljudsvägledd regional anestesi och kärl access har stort fokus. Vi fokuserar även på muskuloskeletal ultraljuds diagnostik som främst används inom ortopedi, reumatologi, sjukgymnastik och kiropraktik

Sonosite LX
Sonosite ZX
Sonosite ST
Kosmos
Sonosite PX