Ultraljudscanners

Vi marknadsför ett brett sortiment av ultraljudsapparat og ultraljudsscanner som kan användas till ett flertal applikationer

Secma är marknadsledande inom “point of care ultrasound” där akut ultraljud enligt FATE / FAST protokoll samt ultraljudsvägledd regional anestesi och kärl access har stort fokus. Vi fokuserar även på muskuloskeletal ultraljuds diagnostik som främst används inom ortopedi, reumatologi, sjukgymnastik och kiropraktik