KOSMOS

Handhållen ultraljudsskanner med CW, PW och AI

KOSMOS är en kompakt, robust handhållen ultraljudsskanner unik med både pulsad och kontinuerlig doppler med senaste AI teknologin. Automatiska verktyg för märkning, vägledning och klassificering underlättar handhavande för nya användare. AI känner igen och indikerar anatomiska markörer och guidar din scanning för en optimal bild.

KOSMOS lämpar sig utmärkt både för hospitalt samt prehospitalt bruk.

Kontakta oss

Produkt kontakt