Kurs i elsäkerhetsprovning

Secma service håller återigen den populära verkstaden “Elsäkerhetstester”. På workshopen går standarder och mätmetoder igenom och du får Vpad-Rugged2 i händerna så att du kan prova själv. Du lär dig också hur du överför mätresultat till Medusa.

Program
9.30 – 10.00
Nätverk

10.00 – 10.30 Välkommen och kort presentation av Secma & Datrend

10.30 – 12.00 Elsäkerhetstester och standarder v. Laurent Olive från Datrend. (presentation på engelska)

 • Kort översikt av IEC60601 vs. 62353 standarderna
 • Den “nya” IEC62353-standarden och mätmetoden
 • ME-system, vad ska man vara uppmärksam på när man testar
 • Vikten av kalibrering och periodisk verifiering av elsäkerhetstester

12.00 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.30 “Hands on”-mått med Vpad-Rugged2

 • Först – Hur du säkerställer att din elsäkerhetsprovare “fungerar” och mäter korrekt
 • Mätningar med IEC62353
 • Mätning på utrustning med sekundära jordanslutningar
 • Mätning på ME-system
 • Mätning på ultraljudssystem med flera sonder

13.30 – 14.00 Presentation av Datrend/Medusa integration “v2”.

 • Hur man enkelt integrerar och överför mätresultat till Medusa från Vpad Rugged2
 • Hur man kopplar en testsekvens/testprocedur till en typkod i Medusa
 • Möjlighet att kombinera olika test/kalibreringsutrustning för en enda rapport

14.00 – 14.15 Slutförande & QA

Pris
Workshopen är kostnadsfri

Avbokningsvillkor
Vid utebliven ankomst debiteras en utebliven avgift på DKK 500

Har du frågor innan du registrerar dig?
Kontakta vår Medicinteknisk ingenjör Lasse Rune Larsen på +45 40 38 60 27 eller lrl@secma.dk

Kom på intresselistan. Då kontaktar vi dig så fort vi har ett datum för kursen

Tilmeld kursus - Elsikkerhedstest