Försvarsmakten tecknat flygmedicinskt avtal med Karolinska Sjukhuset


Traumacentrum Karolinska har sedan januari 2014 avtal med Svenska  Försvarsmakten.

Avtalet gäller omhändertagande av soldater och övriga försvarsanställda som skadats i utlandstjänst och innebär att Karolinska Sjukhusets flygutbildade läkare och sjuksköterskor  i samarbete med flygoperatör ansvarar för de flygmedicinska transporterna.

Traumacentrum Karolinska har beslutat att inkludera det portabla videolaryngoskopet McGrathMAC från Secma i den medicinska utrustningen ombord.

videolaryngaskop-mac-slide

 

Dela detta