Nya utbildningsmöjligheter inom MSK-UD

Nya utbildningsmöjligheter inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik samt examination

Secma förstärker ytterligare sitt fokus på Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik  (MSK-UD) genom ett nära sammarbete med fysioterapeuterna/ sjukgymnasterna Helena Lundgren Cratz och Björn Cratz. Båda har mångårig erfarenhet samt examen i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

För mer info om utbildningskoncept se www.ultraljudsdiagnostik.info